Undheim Kirke

Taket på Undheim Kirke besto tidligere av det en trodde var Sibirsk lerk og skulle tåle å ligge på tak. Dette viste seg ikke å stemme og etter begynnende råteskader, ble det besluttet at hele taket skulle byttes til skifer.